121

ប៉ូលាភ្លើង

ប៉ូលាភ្លើង

ការដុសខាត់អណ្តាតភ្លើងជាចម្បងគឺការប្រើប្រាស់សីតុណ្ហភាពខ្ពស់សម្រាប់ដំណើរការបន្ទះ acrylic តាមរយៈអណ្តាតភ្លើងដែលធ្វើអោយបន្ទះ acrylic ភ្លឺ ស្រស់ស្អាត ដែលភាគច្រើនប្រើសម្រាប់កែច្នៃពាក្យគ្រីស្តាល់សិល្បៈ។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី 07-07-2021