121

ដំណើរការផលិត

DSC00966

1. ការបន្ថែមវត្ថុធាតុដើម

Adding raw materials

2. ការបង្កើត Extrusion

DSC01026

3. ភ្នាស stucco

IMG_20200702_152755

4. សន្លឹកអាគ្រីលីក

IMG_20200801_105147

5. ការកាត់ឡាស៊ែរ

IMG_20200821_112601

6. ការកាត់ដោយដៃ

IMG_20200822_135256

7. ការវេចខ្ចប់

IMG_20200824_151713

8. ស្រោមសំបុត្រ

IMG_20210126_161223

9. ដឹកជញ្ជូនទំនិញ